Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giáo trình các thể loại báo chí chính luận -nghệ thuật
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình lý luận báo chí truyền thông
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Giáo trình Lý luận báo chí truyền thông
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Cơ sở lý luận báo chí truyền thông
Tác giả: Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Phóng viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thu Hằng, Đinh Thị Thúy Hằng, Dương Xuân Sơn, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Long, Trần Quang Diệu
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục