Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản : tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về báo chí, xuất bản : Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thuật làm báo : sách thực hành
Tác giả: Trần Dzĩ Hạ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thông tấn báo chí : Lý thuyết và kỹ năng
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi, Phạm Minh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Phóng viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thu Hằng, Đinh Thị Thúy Hằng, Dương Xuân Sơn, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Long, Trần Quang Diệu
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Chính luận phản biện, phản bác : Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Tri Thức
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2022
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục