Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 97 kết quả
News 2.0 : can journalism survive the Internet?
Tác giả: Martin Hirst
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Players unleashed! [electronic resource] : modding The sims and the culture of gaming
Tác giả: Tanja Sihvonen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Hướng dẫn tìm kiếm trên Internet và viết báo của hãng thông tấn AP
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng, Frank Bass
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  070.40285
 
Of spies and spokesmen : my life as a Cold War correspondent
Tác giả: Nicholas Daniloff
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4332092
 
Tell me lies : propaganda and media distortion in the attack on Iraq
Tác giả: David Miller
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Press, politics and the public sphere in Europe and North America, 1760-1820
Tác giả: Hannah Barker, Simon Burrows
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4493209
 
A field guide for science writers
Tác giả: Deborah Blum, Robin Marantz Henig, Mary Knudson
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4495
 
Ngôn ngữ báo chí
Tác giả: Nguyễn Chí Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  070.4014
 
Sports writing handbook elektronisk ressurs
Tác giả: Steve Wilstein
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  070.449796
 
Auf der Jagd nach der Sonne : Das journalistische Feld und die Atomkraft in Japan
Tác giả: Tobias Weiß
Xuất bản: BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục