Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Giáo trình tâm lý học báo chí
Tác giả: Đỗ Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4019
 
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình công tác biên tập
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Ngôn ngữ báo chí phát thanh - truyền hình
Tác giả: Hồ Xuân Mai, Nguyễn Thị Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4014
 
Tránh sót lọt thông tin
Tác giả: Nguyễn Giang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Giáo trình phóng sự báo in & phát thanh
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Mai Thu, Nguyễn Thị Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Nhập môn phát thanh - truyền hình
Tác giả: Kim Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Nghiệp vụ báo chí cơ bản
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Anh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Ghi nhanh phát thanh - truyền hình
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thu, Nguyễn Thị Diễm Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Kỹ năng làm phóng sự điều tra
Tác giả: Hoài Nam
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục