Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản : tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về báo chí, xuất bản : Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thuật làm báo : sách thực hành
Tác giả: Trần Dzĩ Hạ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí
Tác giả: Nguyễn Trọng Báu
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Biên tập viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thuý Hằng, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Biên tập viên hạng III . Phần I- Kiến thức chung : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Dương Xuân Sơn, Hà Huy Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục