Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 191 kết quả
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản : tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về báo chí, xuất bản : Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác phẩm chính luận báo chí : sách chuyên khảo
Tác giả: Trần Thế Phiệt
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thuật làm báo : sách thực hành
Tác giả: Trần Dzĩ Hạ
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
Tác giả: Hồ Xuân Mai
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc GiaSự thật, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Nhà báo hiện đại = : News Reporting and Writing
Tác giả: Lê Thanh Nhàn, Phạm Duy Phúc, Trần Đức Tài, Từ Lê Tâm
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Hướng dẫn tìm kiếm trên Internet và viết báo của hãng thông tấn AP
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng, Frank Bass
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  070.40285
 
Of spies and spokesmen : my life as a Cold War correspondent
Tác giả: Nicholas Daniloff
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4332092
 
Econospinning : How to Read Between the Lines When the Media Manipulate the Numbers
Tác giả: Gene Epstein
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 

Truy cập nhanh danh mục