Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Encyclopedia of political communication
Tác giả: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid
Xuất bản: Los Angeles: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Political philosophies in moral conflict
Tác giả: Peter S Wenz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.01
 
Political Philosophy
Tác giả: Dudley Knowles
Xuất bản: : Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Politics and the criteria of truth
Tác giả: Alireza Shomali
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Routledge philosophy guidebook to Hobbes and Leviathan
Tác giả: Glen Newey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Collected papers of Herbert Marcuse [electronic resource] . Volume 1 : technology, war, and fascism
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: London New York: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Inventors of ideas : an introduction to western political philosophy
Tác giả: Donald G Tannenbaum
Xuất bản: Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
An introduction to political philosophy
Tác giả: Colin Bird
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Introduction to political theory
Tác giả: John Hoffman, Paul Graham
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
The pornographic age
Tác giả: Alain Badiou, A J Bartlett, Justin Clemens
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục