Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Quan hệ quốc tế thời hiện đại : những vấn đề mới đặt ra
Tác giả: Văn Ngọc Thành, Đỗ Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
Quan hệ Việt Nam-Ucraina thực trạng và triển vọng
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
Social theory of international politics
Tác giả: Alexander Wendt
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
The shield of Achilles : war, peace, and the course of history
Tác giả: Philip Bobbitt
Xuất bản: New York: Knopf, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
Deadly Connections : States That Sponsor Terrorism
Tác giả: Daniel Byman
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
War and peace in the 20th century and beyond
Tác giả: Geir Lundestad, Olav Njolstad
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
Mathematics content for elementary teachers
Tác giả: Douglas K Brumbaugh
Xuất bản: USA: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.
 
Arguments against G8
Tác giả: Gill Hubbard, David Miller
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
Democracy and coercive diplomacy [electronic resource]
Tác giả: Kenneth A Schultz
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327
 
International relations : the global condition in the twenty-first century
Tác giả: Frederic S Pearson, J Martin Rochester
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục