Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Giáo trình tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Giáo trình Tài chính Quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Xuất bản: H: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Võ Tường Oanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Lê Đức Thắng, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Thị Ánh Linh, Phan Mỹ Hạnh, Văn Thiên Hào
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
1

Truy cập nhanh danh mục