Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Brave new world economy [electronic resource] : global finance threatens our future
Tác giả: Wilhelm Hankel, Robert A Isaak
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
The economics of foreign exchange and global finance [electronic resource]
Tác giả: Peijie Wang
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Global financial stability report : meeting new challenges to stability and building a safer system
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: International Monetary Fund, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
International finance : the markets and financial management of multinational business
Tác giả: Maurice D Levi
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Private Sector Involvement and International Financial Crises [electronic resource] : An Analytical Perspective
Tác giả: Michael Chui, Prasanna Gai
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
The Meltdown Years: The Unfolding of the Global Economic Crisis
Tác giả: Wolfgang Münchau
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Global Finance
Tác giả: Leo Gough
Xuất bản: : Capstone PublishingJohn Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế = international finance
Tác giả: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
International Finance For Dummies
Tác giả: Ayse Y Evrensel
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế = International Finance
Tác giả: Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục