Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 49 kết quả
Giáo trình tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế ứng dụng Excel cho các bài tập và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Ngọc Thơ
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài Chính Quốc Tế
Tác giả: Lê Thị Lanh, Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn T Ngọc Trang, Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Ngọc Thơ
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Hồ Diệu, Lê Phan Diệu Thảo, Nguyễn Hồ Phương Chi, Nguyễn Văn Tiến, Tô Kim Ngọc
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Đinh Trọng Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Primary securities markets : Cross Country Findings
Tác giả: Anthony H Aylward, Jack Glen
Xuất bản: USA: World Bank, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Bài tập và bài giải tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Giáo trình Tài chính Quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Xuất bản: H: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Đinh Trọng Thịnh
Xuất bản: H: Tài chính, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Trung Trực, Phan Thị Cúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 

Truy cập nhanh danh mục