Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 49 kết quả
Mô hình tài chính Quốc tế
Tác giả: Nguyễn Khắc Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.042
 
Determinants of Financial Development
Tác giả: Yongfu Huang
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
International divergierende demographische Entwicklungen und internationale Kapitalbewegungen
Tác giả: Jana Brandstätter
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Global capital and national institutions : crisis and choice in the international financial architecture
Tác giả: Laura Alfaro
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Tài chính quốc tế
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Finance capital today : corporations and banks in the lasting global slump
Tác giả: Francois Chesnais
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
The new international financial system : analyzing the cumulative impact of regulatory reform
Tác giả: Douglas Darrell Evanoff, Andrew G Haldane, George G Kaufman
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
An introduction to global financial markets
Tác giả: Stephen Valdez, Philip Molyneux
Xuất bản: London New York NY: Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 

Truy cập nhanh danh mục