Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Stock market cycles : a practical explanation
Tác giả: Steven E Bolten
Xuất bản: Westport Conn: Quorum Books, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Investing in hedge funds : strategies for the new marketplace
Tác giả: Joseph G Nicholas
Xuất bản: Princeton NJ: Bloomberg Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
SuperCash : the new hedge fund capitalism
Tác giả: James Altucher
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Credit risk frontiers : subprime crisis, pricing and hedging, CVA, MBS, ratings, and liquidity
Tác giả: Tomasz R Bielecki, Damiano Brigo, Frédéri Patras
Xuất bản: Hoboken NJ: Bloomberg PressWiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: R C Michie
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Extreme weather and financial markets : opportunities in commodities and futures [electronic resource]
Tác giả: Lawrence J Oxley
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Futures & options for dummies
Tác giả: Joe Duarte
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Day trading for dummies
Tác giả: Ann C Logue
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Trading for dummies
Tác giả: Michael Griffis, Lita Epstein
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
The handbook of energy trading
Tác giả: Stefano Fiorenzani, Enrico Edoli, Samuele Ravelli
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục