Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Ứng dụng công cụ Wavelet để dự báo phụ tải điện tại huyện Đông Anh - Hà Nội
Tác giả: Phùng Sỹ Tiến, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Nghiên cứu và xây dựng đô thị dự báo phụ tải cụm dân cư bằng phương pháp bottom up
Tác giả: Trần Ái Quốc, Lê Kỷ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Dự báo phụ tải điện sử dụng mạng Wavelet và Fuzzy logic
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp giám sát, điều chỉnh phụ tải khách hàng tại tổng công ty điện lực TP.HCM
Tác giả: Bùi Quang Minh, Huỳnh Quang Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Nghiên cứu dự báo phụ tải điện năng khu vực quận 10; quận 11 thuộc công ty điện lực Phú Thọ đến năm 2020 có xét đến 2025
Tác giả: Nguyễn Tự Thanh Tâm, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
1

Truy cập nhanh danh mục