Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang, Lê Văn Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ, Trương Thanh Cảnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Bình Trọng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Tác giả: Nguyễn Duy Điệp, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
The price of water : studies in water resource economics and management
Tác giả: Stephen Merrett
Xuất bản: London: IWA Publ, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
Tác giả: Nguyễn Bảo Triều, Vũ Văn Nghị
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi tr...
Tác giả: Sao Mai Đinh, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Thủy văn môi trường
Tác giả: Nguyễn Khắc Cường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: The World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục