Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 58 kết quả
History of Water Supply and Governance in Kenya (1895-2005) Lessons and Futures
Tác giả: Ezekiel Nyangeri Nyanchaga
Xuất bản: Tampere: Tampere University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Water Resource Systems Planning and Management [electronic resource] : An Introduction to Methods, Models, and Applicati...
Tác giả: Daniel P Loucks, Eelco van Beek
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Giáo trình quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước : Dự án tăng cường năng lực đào tạo cho trường Đại học Thủy l...
Tác giả: Hà Văn Khối, Lê Đình Thành, Ngô Lê Long
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyền, Trần Thục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa họcKỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Developing the circular water economy
Tác giả: Robert C Brears
Xuất bản: Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Nghiên cứu, đánh giá những tác động môi trường của công trình thủy lợi bắc Bến Tre và đề xuất các giải pháp giảm thiểu t...
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Consumer Behavior - Practice Oriented Perspectives
Tác giả: Senay Sabah
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.91
 
Hydrohumanities : Water Discourse and Environmental Futures
Tác giả: Kim De Wolff, Kim De Wolff, Rina C Faletti, Rina C Faletti, Ignacio López-Calvo, Ignacio López-Calvo
Xuất bản: Oakland: University of California Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.91
 
Rivers and Society : Landscapes, Governance and Livelihoods
Tác giả: Malcolm Cooper, Malcolm Cooper, Abhik Chakraborty, Abhik Chakraborty, Shamik Chakraborty, Shamik Chakraborty
Xuất bản: London New York NY: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.91
 

Truy cập nhanh danh mục