Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 45 kết quả (0.0156251 giây)
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Apple tree tại Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty cổ phần may Việt Tiến
Tác giả: Ngô Võ Đăng Khoa
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tác giả: Nguyễn Phát Đạt
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên doanh Vietsovpetro đế...
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2013-2018
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Mai
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Phạm Quang Thành
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Phương Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tú
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vân
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục