Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 54 kết quả (0.015625 giây)
Nâng cao năng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Big C giai đoạn 2012-2020
Tác giả: Phạm Hoàng Yến29
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm Lana trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thị Thu Hương
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Tp.HCM
Tác giả: Đoàn Bảo Long
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn tại thị trường Indonesia
Tác giả: Ngô Trí Tuệ
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (SCTV)
Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Hoạch định chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp của tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp qu...
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của liên doanh Việt Nga Vietsopetrp đến năm 2020
Tác giả: Võ Khánh Hường
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Tác giả: Vũ Mạnh Hùng
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Unwarranted Intrusions : The case against goveriment intervenyion in the marketplace
Tác giả: Martin S Fridson
New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.6048
 
Cạnh tranh tốc độ cao
Tác giả: Lê Quang Lâm
H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.6048
 

Truy cập nhanh danh mục