Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 54 kết quả (0.0156251 giây)
Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh về du lịch tại công ty du lịch Ê den
Tác giả: Bùi Thị Nhàn
TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng dịch vụ thông tin di động VMS - Mobifone
Tác giả: Đỗ Minh Thư
TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập
Tác giả: Đặng Đức Thành
Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.6048
 
Maintaining the competitive advantage position of Chicilon Media Company, Vietnam
Tác giả: Anh Tuan Nguyen
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thép Nam Kim
Tác giả: Lê Thị Tâm
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn công đoàn bà rịa Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Trần Hải
TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn
Tác giả: Phạm Thu Hồng
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Measuring the factors affection the competitiveness of Vietcombank
Tác giả: Dinh Tuan Vu Tran
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Measuring the factors affecting the competitiveness of Vietnam export commercial joint stock bank
Tác giả: Dac Vuong
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tư vấn du học VNPC
Tác giả: Đinh Thị Thảo
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 338.6048
 

Truy cập nhanh danh mục