Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 58 kết quả
Chuyển giao rủi ro trong mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước Viên 1980
Tác giả: Nguyễn Trang Ngọc Ánh, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  343.087
 
Lợi ích của thương nhân khi vận dụng tình huống bất khả kháng và tình huống khó khăn ngoài dự kiến
Tác giả: Nguyễn Lâm Oanh, Nguyễn Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Bồi thường thiệt hại cho khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ theo quy định của công ước viên 1980
Tác giả: Huỳnh Thị Trúc Linh, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - so sánh pháp luật Việt Nam
Tác giả: Trần Sĩ Xuân, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Chuyển giao rủi ro đối với hàng hóa theo quy định của công ước viên 1980 và Incoterms 2010
Tác giả: Bùi Hữu Phát, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Phạm vi áp dụng của công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)
Tác giả: Văn Đặng Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Phạm vi áp dụng công ước Vienna 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tác giả: Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Nguyên tắc thiện chí khi thực hiện hợp đồng theo quy định của công ước Vienna 1980
Tác giả: Lê Phát Đại, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Hậu quả pháp lý của miễn trách theo công ước viên 1980 - so sánh với pháp luật Việt Nam
Tác giả: Trần Phạm Quỳnh Như, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  343.087
 
Ứng phó trước quy định về luật chống bán phá giá của WTO trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Đức Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 

Truy cập nhanh danh mục