Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 58 kết quả
Lợi ích và bất lợi đối với Việt Nam khi tham gia công ước Viên 1980
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Uyên, Nguyễn Đức Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Căn cước hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Trần Thị Lan Vy, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Nghĩa vụ nhận hàng và quyền từ chối nhận hàng của người mua theo Công ước Vienna năm 1980
Tác giả: Dương Quốc Đạt, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Miễn trách nhiệm do hành vi của người thứ ba theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Quách Đại Phú, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Chống bán phá giá theo quy định WTO
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Xác định sản phẩm tương tự trong quy định của WTO
Tác giả: Trương Nguyễn Thiên Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Bồi thường thiệt hại cho khoản lợi bị bỏ lỡ theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Diệp Hải Yến, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Pháp luật về chống bán phá giá của Hoa Kỳ
Tác giả: Nguyễn Nhị Hà, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Pháp luật về hủy hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Giải thích hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Mai Ngọc Tùng, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 

Truy cập nhanh danh mục