Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Encyclopedia of the undead : a field guide to creatures that cannot rest in peace
Tác giả: Bob Curran
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: New Page Books, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Vampires : a field guide to the creatures that stalk the night
Tác giả: Bob Curran
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: New Page Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Vampires, burial, and death : folklore and reality
Tác giả: Paul Barber
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The mythical West : an encyclopedia of legend, lore, and popular culture
Tác giả: Richard W Slatta
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The black cauldron
Tác giả: Lloyd Alexander
Xuất bản: New York: Dell, 1965
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The power of gold : the history of an obsession
Tác giả: Peter L Bernstein
Xuất bản: New York: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Do blue bedsheets bring babies? : the truth behind old wives' tales
Tác giả: Thomas J Craughwell
Xuất bản: New York: Broadway Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The vampire encyclopedia
Tác giả: Matthew Bunson
Xuất bản: New York: Gramercy Books, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Fossil legends of the first Americans
Tác giả: Adrienne Mayor
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Fabulous creatures, mythical monsters, and animal power symbols : a handbook
Tác giả: Cassandra Eason
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  398
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục