Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
51-60 trong số 889 kết quả
Vươn Chang Hằm : Dân ca Giáy
Tác giả: Lù Dín Siềng
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thủy sản sông Cửu Long qua huyền thoại - truyền thuyết
Tác giả: Liêm Châu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện dân gian Kim Bảng. tập 2
Tác giả: Lê Hữu Bách
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Những vấn đề thi pháp văn học dân gian
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt (dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học)
Tác giả: Hoàng Kim Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Hát Bả Trạo - hò Đưa Linh
Tác giả: Trương Đình Quang, Thy Hảo Trương Duy Hy
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thơ ca dân gian người Dao Tuyển ; song ngữ: Việt - Dao
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao - dân ca - vè - câu đố huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa
Tác giả: Trần Việt Kỉnh, Cao Nhật Quyên, Đỗ Công Quý, Đỗ Độ, Võ Triều Dương
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ . Tập 11 - Vè nói về việc làng, việc xã và quan viên chức sắc trong làng xã
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca thư những câu hát của người Sán Chay
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục