Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.015629 giây)
Semantics [electronic resource] : A Coursebook
Tác giả: James R Hurford
Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
About the speaker : towards a syntax of indexicality
Tác giả: Alessandra Giorgi
Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
The logic of language
Tác giả: Pieter A. M Seuren
Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Context-Dependence, Perspective and Relativity
Tác giả: 
Berlin New York: De Gruyter, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Purpose Clauses : Syntax, Thematics, and Semantics of English Purpose Constructions
Tác giả: Charles Jones
Dordrecht: Springer Netherlands, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Concepts as correlates of lexical labels : a cognitivist perspective
Tác giả: Sławomir Wacewicz
: ,
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Communicative organization in natural language : the semantic-communicative structure of sentences
Tác giả: Igorʹ A Melʹčuk
Amsterdam Philadelphia: J Benjamins, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
The Cambridge handbook of formal semantics
Tác giả: 
Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Semantics
Tác giả: John I Saeed
Chichester West Sussex England Malden MA: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
Subjective meaning : alternatives to relativism
Tác giả: Cécile Meier
BerlinBoston: Walter de Gruyter GmbH, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.43
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục