Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Chinese phrases for dummies(r)
Tác giả: Wendy Abraham
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183421
 
Chinese : a comprehensive grammar
Tác giả: Po-Ching Yip, Don Rimmington
Xuất bản: London: Routlege, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide
Tác giả: Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.182421
 
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 2
Tác giả: Giả Ích Dân, Vũ Cherry
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 3, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 1, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 4, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 2, Textbook
Tác giả: Trần Hiền Thần
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
Hán Văn giáo khoa thư
Tác giả: Võ Như Nguyệt, Nguyễn Hồng Giao, Nguyễn Minh Tiến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Cùng tôi học tiếng Hán : Giáo trình chữ Hán (1)
Tác giả: Trần Di
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục