Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Chinese phrases for dummies(r)
Tác giả: Wendy Abraham
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183421
 
Chinese : a comprehensive grammar
Tác giả: Po-Ching Yip, Don Rimmington
Xuất bản: London: Routlege, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
汉语分级阅读3 = : Graded Chinese Reader 3
Tác giả: Shi Ji
Xuất bản: China: Sinolingua Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mã Tiễn Phi, Thành Văn, Lý Đức Quân, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Chinese for dummies
Tác giả: Wendy Abraham
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
Advances in Chinese As a Second Language : Acquisition and Processing
Tác giả: Nan Jiang
Xuất bản: Newcastle upon Tyne Bristol: Cambridge Scholars Publisher ISD Distributor, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.1824
 
Resumptivity in Mandarin Chinese : a minimalist account
Tác giả: Victor Junnan Pan
Xuất bản: Berlin Germany: De Gruyter Mouton, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.182421
 
Lang Wen Zhong Hua Wen Hua Tu Jie Ci Dian = [Book] Longman Chinese-English visual dictionary of Chinese culture
Tác giả:
Xuất bản: Shanghai: Shanghai wai yy jiao xue chu ban she, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.18
 
1

Truy cập nhanh danh mục