Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 86 kết quả
Tập viết 300 chữ Hán thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Thần tốc tập viết chữ Hán
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Cuộc sống hàng ngày
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Giao tiếp xã hội
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Mọi tình huống
Tác giả: Phạm Xuân Thành
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
古代漢語(修訂本)上冊. volume 1
Tác giả: 徐宗才, 李文 著
Xuất bản: China: Beijing Language and Culture University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.18
 
古代漢語(修訂本)下冊
Tác giả: 徐宗才, 李文 著
Xuất bản: China: Beijing Language and Culture University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.18
 
现代汉语词汇教程
Tác giả: 符 淮青
Xuất bản: China: 北京大学出版社, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.181
 
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Speaking
Tác giả: Dong Jin
Xuất bản: Beijing: 外语教学与研究出版社, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Reading
Tác giả: Dong Jin
Xuất bản: Beijing: 外语教学与研究出版社, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 

Truy cập nhanh danh mục