Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese I : Workbook
Tác giả: Chikako Shinagawa, Eri Banno, Yoko Sakane
Xuất bản: : The Japan Times, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.6
 
Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật trong giao tiếp
Tác giả: Bảo Yến, Matsu Bara
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
501 Japanese verbs : fully described in all inflections, moods, aspects, and formality levels
Tác giả: Roland A LangeRoland A Lange
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Making sense of Japanese grammar : a clear guide through common problems
Tác giả: Zeljko Cipris, Shoko Hamano
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Read Japanese today
Tác giả: Len Walsh
Xuất bản: Rutland Vt: C E Tuttle Co, 1969
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Genki II: An Integrated Course in Elementary Japanese
Tác giả: Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa
Xuất bản: : KINOKUNIYA BOOK STORE, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
みんなの日本語中級 = Minna No Nihongo Intermediate Level 1 Textbook\
Tác giả:
Xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.6
 
みんなの日本語中級II本冊 = Minna no Nihongo Chukyu vol. 2 Textbook
Tác giả:
Xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục