Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
レポート作成のためのガイドライン
Tác giả:
Xuất bản: Japan: 北里大学高等教育開発センター, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Basic Kanji Book .Vol 1 = 基本漢字500 v.1 第3版
Tác giả: Eriko Ishii, Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka
Xuất bản: Tokyo: Bonjinsha, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Basic Kanji Book .Vol 2 = 基本漢字500 v.2 第5版
Tác giả: Eriko Ishii, Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka
Xuất bản: Tokyo: Bonjinsha, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Cách viết thư trong tiếng Nhật (Nhật - Anh - Việt)
Tác giả: Trần Việt Thanh
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Basic Kanji Book = 基本漢字500. Vol.2
Tác giả: Eriko Ishii, Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Yabe
Xuất bản: Japan: Bonjinsha, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
250 essential Japanese kanji characters. Volume1 revised edition
Tác giả:
Xuất bản: Singapore: Tuttle Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Japanese: The written Language. Part 1
Tác giả: Eleanor Harz Jorden, Mari Noda
Xuất bản: USA: Cheng Tsui Company, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề : Từ vựng tiếng Nhật dùng trong giao tiếp
Tác giả: Đình Huy, Minh Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Tiếng Nhật - Viết 2
Tác giả: Hồ Tố Liên, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Thúy Vi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Tiếng Nhật - Viết 1
Tác giả: Hồ Tố Liên, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Thúy Vi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục