Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 170 kết quả (0.0199988 giây)
Algebra II essentials for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Computer alegebra and symbolic computation[electronic resource] :mathematical methods
Tác giả: Joel S Cohen
Natick Mass: AK Peters, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Algebra I for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Algebra II for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Algebra for college students
Tác giả: Jerome E Kaufmann
Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Algebraic numbers and Fourier analysis
Tác giả: Raphaël Salem
Belmont California: Wadsworth International Group, 1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Beginning and intermediate algebra
Tác giả: Julie Miller
Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512
 
Giáo trình phương pháp tính
Tác giả: Dương Thủy Vỹ
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 512
 
The analytic art : nine studies in algebra, geometry, and trigonometry from the Opus restitutae mathematicae analyseos, ...
Tác giả: François Viète
Mineola NY: Dover Publications, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
The Britannica guide to algebra and trigonometry. [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 

Truy cập nhanh danh mục