Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 433 kết quả (0.0200007 giây)
Intermediate algebra
Tác giả: Julie Miller
Dubuque IA: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.9
 
Mathematics in action. Algebraic, graphical, and trigonometric problem solving
Tác giả: 
Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: George Woodbury
Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.9
 
Automorphic forms and Lie superalgebras
Tác giả: Urmie Ray
Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Theory and applications of higher-dimensional Hadamard matrices
Tác giả: Yi Xian Yang
Beijing Boca Raton FL: Science Press Chapman HallCRC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.9
 
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Tác giả: W. B Vasantha Kandasamy
Usa: American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups
Tác giả: A Borel
: Amer Mathematical Society, 1966
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Stream ciphers and number theory
Tác giả: Thomas W Cusick
Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.7
 
Algebra demystified [electronic resource]
Tác giả: Rhonda Huettenmueller
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Linear algebra demystified elektronisk ressurs
Tác giả: David McMahon
New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục