Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Statistical optics
Tác giả: Joseph W Goodman
Xuất bản: New York: Wiley, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica®
Tác giả: Antonio Romano
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Introduction to Quantum Optics [electronic resource] : From Light Quanta to Quantum Teleportation
Tác giả: Harry Paul, Igor Jex
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Optics
Tác giả: Benjamin Crowell
Xuất bản: : Benjamin Crowell, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Optics for dummies
Tác giả: Galen Duree
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Diffraction, fourier optics, and imaging
Tác giả: Okan K Ersoy
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Epioptics-7
Tác giả: Antonio Cricenti
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  535
 
The light fantastic : a modern introduction to classical and quantum optics
Tác giả: I R Kenyon
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Quang đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  535
 
The light course : first course in natural science : light, color, sound--mass, electricity, magnetism
Tác giả: Rudolf Steiner
Xuất bản: Great Barrington MA: Anthroposophic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục