Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Statistical optics
Tác giả: Joseph W Goodman
Xuất bản: New York: Wiley, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Optics for dummies
Tác giả: Galen Duree
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
1

Truy cập nhanh danh mục