Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Phân tích định lượng : bài tập và sổ tay
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  545
 
Phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Thí nghiệm phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Nguyễn Duy Khiêm, Trần Thị Minh Hiếu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Vogel's textbook of quantitative chemical analysis
Tác giả: Arthur Israel VogelG H Jeffery, Arthur Israel Vogel
Xuất bản: Longman Scientific Technical: Harlow Essex, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Đặng Thị Vĩnh Hòa
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Quantitative chromatographic analysis
Tác giả: Thomas E Beesley, Benjamin Buglio, Raymond P W Scott
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
1

Truy cập nhanh danh mục