Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Introductory biomechanics [electronic resource] : from cells to organisms
Tác giả: Christopher Ross Ethier, Craig A Simmons
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Intermediate physics for medicine and biology
Tác giả: Russell K Hobbie
Xuất bản: New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biophysics demystified [electronic resource]
Tác giả: Daniel Goldfarb
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Introduction to environmental biophysics
Tác giả: Gaylon S Campbell, John M Norman
Xuất bản: New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Electromagnetic field, health and environment : proceedings of EHE'07
Tác giả: Andrzej Krawczyk
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Lý sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Út, Trần Lê Bảo Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biomechanical systems : techniques and applications
Tác giả: Cornelius Leondes
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biology in physics : is life matter?
Tác giả: Konstantin Bogdanov
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biophysics
Tác giả: Roland GlaserRoland Glaser
Xuất bản: Berlin: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Biophysics
Tác giả: Vasantha Pattabhi, N Gautham
Xuất bản: Dordrecht New Delhi: Kluwer Academic Narosa, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục