Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tub...
Tác giả: Lê Ngọc Mỹ, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4-D lên mẫu cây lá Kim Ngân ( Lonicera japonica Thunb )
Tác giả: Nguyễn Thái Quỳnh Quyên, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn)
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Dư, Hà Thị Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu nhân nhanh chồi lan kim tuyến (anoectochilus setaceus) in vitro phục vụ công tác chuyển gen tạo rễ tóc
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Hà Thị Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis)
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Hoàng Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Khảo sát ảnh hưởng của Ga3 và một số muối kim loại lên sự tạo chồi, rễ bất định của cây cúc (chrysanthemum morifolium) i...
Tác giả: Đỗ Thị Mai Trinh, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes) trong nghiên cứu nhâ...
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình tăng trưởng và tạo chồi của cây bạc hà Á Mentha arvensis L
Tác giả: Phạm Thụy Ngọc Trân, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của cytokinin kết hợp auxin và một số hợp chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của cây lan dendrobium mes...
Tác giả: Đặng Hồng Thanh Thanh, Huỳnh Hữu Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và các hợp chất hữu cơ lên sự sinh trưởng của cây lan hoàng thảo kèn ...
Tác giả: Trần Thanh Thảo, Huỳnh Hữu Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục