Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 76 kết quả
Ảnh hưởng của nano bạc lên quá trình khử trùng mẫu trong vi nhân giống cây hoa african violet (saintpaulia ionanthah. we...
Tác giả: Dương Bảo Trinh, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Phúc Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Khảo sát ảnh hưởng của nguồn carbon lên sự sinh trưởng, phát triển của lan vũ nữ oncidium kozumit delight in vitro
Tác giả: Phan Hồng Nhung, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình nhân giống cây lan hoàng thảo kèn (dendrobium lituiflorum)
Tác giả: Đoàn Thanh Tuấn, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Xây dựng quy trình nhân giống Invitro cây cúc lá nhỏ Pico (Chrysanthemun sp.)
Tác giả: Huỳnh Thị Anh Đài, Hà Thị Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy lên khả năng nhân nhanh sinh khối phôi sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vitro
Tác giả: Phạm Thảo My, Hà Thị Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự sinh trưởng cây lan vũ nữ (Oncidium)
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào, Võ Thanh Huy, Huỳnh Hữu Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy lên sự nhân chồi và tạo cây lan giả hạc châu như in vitro
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Hữu Đức, Võ Thanh Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Salicylic và Aspirin trong tăng trưởng của cây chuối già lùn (Musa acuminata) trong điều kiệ...
Tác giả: Võ Phùng Thụy Thanh Tuyền, Đỗ Đăng Giáp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led trong nuôi cấy in vitro và các yếu tố trong hệ thống thủy canh in vitro đến quá trình n...
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố và thiết kế hệ thống led đến quá trình sinh trưởng của lan giả hạc (dendrobium an...
Tác giả: Huỳnh Đức Minh, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 

Truy cập nhanh danh mục