Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Biomaterials and stem cells in regenerative medicine elektronisk ressurs
Tác giả: Serena Best, Seeram Ramakrishna, Murugan Ramalingam
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Neuroengineering
Tác giả: Joseph D Bronzino, Daniel J DiLorenzo
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Nanotechnology in biology and medicine : methods, devices, and applications
Tác giả: Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Sensors for Chemical and Biological Applications
Tác giả: Venkat R Bhethanabotla Bhethanabotla, Manoj Kumar Ram Ram
Xuất bản: New York: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Photonics Handbook
Tác giả: Vo-Dinh Tuan
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Introduction to Biomedical Instrumentation : The Technology of Patient Care
Tác giả: Barbara Christe
Xuất bản: American: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Introduction to Biomedical Engineering Technology
Tác giả: Laurence Street
Xuất bản: New York: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Signal and Image Processing
Tác giả: Kayvan Najarian, Robert Splinter
Xuất bản: New York: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Medical device regulatory practices : an international perspective
Tác giả: Val Theisz
Xuất bản: : CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of active materials for medical devices : advances and applications
Tác giả: Andrés Díaz Lantada
Xuất bản: : CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục