Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 343 kết quả
Handbook of batteries [electronic resource]
Tác giả: David Linden, Thomas B Reddy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Photovoltaic solar energy generation
Tác giả: A Goetzberger, Volker U Hoffmann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wind and solar power systems [electronic resource] : design, analysis, and operation
Tác giả: Mukund R Patel
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power substations engineering [electronic resource]
Tác giả: John D McDonald
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power transformer engineering [electronic resource]
Tác giả: James H Harlow
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Handbook of photovoltaic science and engineering
Tác giả: Steven Hegedus, A Luque
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power systems [electronic resource]
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric relays : principles and applications
Tác giả: Vladimir Gurevich
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power system control and stability
Tác giả: P M Anderson, A A Fouad
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power system stability and control
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục