Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Microgrids
Tác giả: Josep M Guerrero
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Microgrids and Local Energy Systems
Tác giả: Nick Jenkins, Nick Jenkins
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Research Trends and Challenges in Smart Grids
Tác giả: Alfredo Vaccaro, Ahmed Faheem Zobaa, Ahmed Faheem Zobaa, Prabhakar Karthikeyan Shanmugam, Prabhakar Karthikeyan Shanmugam, Kannaiah Sathish Kumar, Kannaiah Sathish Kumar, Alfredo Vaccaro
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Microgrids
Tác giả: Mònica Aragüés-Peñalba and
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Electric Power Conversion and Micro-Grids
Tác giả: Majid Nayeripour, Mahdi Mansouri, Mahdi Mansouri, Majid Nayeripour
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power system modeling, computation, and control
Tác giả: J H Chow, Juan J Sanchez-Gasca
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Frequency variations in power systems : modeling, state estimation and control
Tác giả: Federico Milano, �Alvaro Ortega Manjavacas
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Renewable and efficient electric power systems
Tác giả: Gilbert M Masters
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Electric power applications of fuzzy systems
Tác giả: M E El-Hawary
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Electrical power systems : design and analysis
Tác giả: M E El-Hawary
Xuất bản: New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục