Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0300443 giây)
Nghiên cứu áp dụng năng lượng sóng biển tại Ninh Thuận - Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc Việt
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
The analysis of tidal stream power [electronic resource]
Tác giả: J Hardisty
Chichester UK Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Tác giả: Bùi Đăng Linh
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Tác giả: Nguyễn Đình Phương
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng của hệ thống điện năng lượng sóng biển kết nối với lưới...
Tác giả: Nguyễn Minh Hải
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Điều khiển P và Q của hệ thống điện năng lượng sóng biển Wave Dragon
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Electrical design for ocean wave and tidal energy systems
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Technological Innovations and Advances in Hydropower Engineering
Tác giả: Yizi Shang
London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
1

Truy cập nhanh danh mục