Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Ứng dụng thiết bị FACTS trong điều khiển điện áp hệ thống điện
Tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Liêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Giải tích hệ thống điện hệ thống FACTS dùng TCSC
Tác giả: Nguyễn Quân, Hồ Văn Hiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để nâng cao khả năng chuyên tải của hệ thống điện
Tác giả: Trần Thế Hoàng, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Understanding FACTS : concepts and technology of flexible AC transmission systems
Tác giả: Narain G Hingorani, Mohamed E El-Hawary, Laszlo Gyugyi
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
High voltage engineering
Tác giả: M S Naidu, V Kamaraju
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
High-voltage engineering : theory and practice
Tác giả: Mazen Abdel-Salam
Xuất bản: New York: M Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Tìm vị trí và dung lượng TCSC tối ưu trên lưới điện
Tác giả: Dương Thanh Hiếu, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Nghiên cứu vị trí tối ưu TCSC để nâng cao khả năng tải của hệ thống
Tác giả: Trình Trần Hương, Trương Việt Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Giải tích hệ thông phân phối hình tia có thiết bị Facts-TCSC dùng giải thuật Line flow-Based
Tác giả: Võ Tấn Lộc, Hồ Văn Hiến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục