Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp. Tập 1- Kỹ thuật cách điện
Tác giả: Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp. T.2 - Quá điện áp trong hệ thống điện
Tác giả: Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Bài tập Kỹ thuật điện cao áp
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
1

Truy cập nhanh danh mục