Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Femtosecond laser spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: Peter Hannaford
Xuất bản: New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Ultrashort laser pulse phenomena : fundamentals, techniques, and applications on a femtosecond time scale
Tác giả: Jean-Claude Diels, Wolfgang Rudolph
Xuất bản: Oxford: Academic, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
GaN-based laser diodes : towards longer wavelengths and short pulses
Tác giả: Wolfgang G Scheibenzuber
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Cơ sở kỹ thuật laser
Tác giả: Nguyễn Minh Hiển, Trần Đức Hân
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.366
 
Femtosecond optical frequency comb : principle, operation, and applications
Tác giả: Steven T Cundiff, Jun Ye
Xuất bản: New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Những ứng dụng mới nhất của Laser
Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.366
 
Optics : principles and applications
Tác giả: KK Sharma
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Fundamentals of light sources and lasers
Tác giả: Mark Csele
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials
Tác giả: W W Chow, S W Koch
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Pulsed laser ablation of solids
Tác giả: Mihai Stafe, Aurelian Marcu, Niculae N Puscas
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục