Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
Optics : principles and applications
Tác giả: KK Sharma
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
Laser surface engineering
Tác giả: J Lawrence
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.366
 
1

Truy cập nhanh danh mục