Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs]
Tác giả: K Ramamohan Rao, Bojan M Bakmaz, Z S Bojkovic
Xuất bản: Boca Raton: Taylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Công nghệ truyền dẫn quang
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
MPLS-Enabled Applications
Tác giả: Ina Minei, Julian Lucek
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Hệ thống chuyển mạch số : đánh giá độ tin cậy và phân tích hệ thống
Tác giả: Dương Văn Thành, Nguyễn Tất Đắc, Nguyễn Trọng Minh
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Chuyển mạch số và hệ thống quản lý mạng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Công nghệ truyền dẫn quang
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Optical Burst Switched Networks (Optical Networks)
Tác giả: Jue Jason P, Vokkarane Vinod M
Xuất bản: Boston: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Distributed source coding elektronisk ressurs : theory, algorithms, and applications
Tác giả: Pier Luigi Dragotti, Michael Gastpar
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Kỹ thuật truyền số liệu
Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
An introduction to ultra wideband communication systems
Tác giả: Jeffrey Hugh Reed
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38216
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục