Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng
Tác giả: Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Nguyễn Lê Ninh, Trịnh Kim Đạm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18341
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.18341
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Đồ án kết cấu bêtông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ aci 318)
Tác giả: Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục