Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Julian Weber
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Strain Rate Testing of Metallic Materials and their Modelling for use in CAE Based Automotive Crash Simulation Tools (Re...
Tác giả: Paul K C Wood, CA Schley
Xuất bản: UK: Smithers Rapra, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Đặng Quý
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô
Tác giả: Nguyễn Lê Duy Khải
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Thiết kế tính toán ô tô
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoan
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.231
 
Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô
Tác giả: Lâm Mai Long
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Cơ sở thiết kế ô tô
Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
1

Truy cập nhanh danh mục