Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Pratique des normes IAS-IFRS : 40 cas d'application
Tác giả: Robert Obert
Xuất bản: Paris: Ordre des expertscomptables Dunod, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở Việt Nam
Tác giả: Chu Thúy Anh, Phạm Thị Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế
Tác giả: Lý Phát Cường, Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Wiley IFRS 2010 [electronic resource] : interpretation and application of international financial reporting standards
Tác giả: Barry Jay Epstein, Eva K Jermakowicz
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Wiley IAS 2003 : interpretation and application of International Accounting Standards 2003
Tác giả: Barry J Epstein, Abbas Ali Mirza
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP.HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính q...
Tác giả: Phạm Thị Lý, Mai Thị Hoàng Minh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
1

Truy cập nhanh danh mục