Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  662.8
 
Biofuels : methods and protocols
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Humana Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Alcoholic fuels
Tác giả: Shelley D Minteer
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Biofuels : production, application and development
Tác giả: A H Scragg
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Nuclear hydrogen production handbook
Tác giả: Ryutaro Hino, Xing L Yan
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Nanomaterials for direct alcohol fuel cell
Tác giả: Yixuan Wang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Gasification technologies : a primer for engineers and scientists
Tác giả: John Rezaiyan, Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
Thermochemical conversion of biomass for the production of energy and chemicals
Tác giả: Anthony Dufour
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục